Dorpsvlag Welsrijp

 19,50

    Heeft u vragen over onze vlaggen? Kijk dan op onze info-pagina.

 23,60 incl. BTW

Specificaties

Drukmethode:

Full-color

Materiaal:

Glanspolyester 115gr

Informatie over de vlag van Welsrijp

De vlag van Welsrijp is de dorpsvlag van het Friese dorpje Welsrijp (of Wjelsryp). Deze is in huidige vorm sinds 1999 in gebruik en gebaseerd op het bijbehorende dorpswapen. Op eenzelfde manier zijn ook de vlag van Weidum en de vlag van Westergeest tot stand gekomen.

De Welsrijper vlag heeft een rode ondergrond en toont op de voorgrond een groot blauw pijlachtig veld met witte rand. Rood verwijst naar de twee driebladige klavers van het dorpswapen welke uiteindelijk afkomstig zijn uit het familiewapen van het geslacht Van Galama. De witte kleur staat voor de twee buurtschappen die onder Welsrijp vallen: Westerend en Oosterend. Het blauwe driehoekige veld beeldt de kerktoren uit van de Ursulakerk in het dorp. Dit veld laat tezamen met de omcirkelde ster ook zien waar Welsrijp gelegen was in de voormalige gemeente Hennaarderadeel. Tegenwoordig valt Welsrijp binnen de gemeente Waadhoeke. De omcirkelde zespuntige ster staat voor het dorp zelf, maar refereert ook naar de stichtingsgeschiedenis van de Ursulakerk. De kleuren blauw en wit zijn uiteindelijk overgenomen uit de wapen en vlag van Westergo, de streek waar Welsrijp ligt.

Bijpassende wimpel

Naast de verschillende vlaggen kunt u hier ook de wimpel van Welsrijp kopen. Dit in verschillende formaten voor zowel mast als gevel.

Dorpsvlag Welsrijp bestellen?

U kunt een landen vlag, Nederlandse vlag, provinciale vlag, streekvlag, gemeente vlag of een stads- en dorpsvlag los bestellen of in combinatie met een wimpel en/of vlaggenmast. De vlaggen worden gemaakt van 3-draads 115 grams glanspolyester. Aan elke zijde wordt de vlag gezoomd.

Ander formaat nodig?

Dat kan! Wij kunnen deze vlag voor u omzetten in vele formaten. Zo kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om de vlag in het kleine formaat 30 x 20 cm te bestellen. Tevens is het mogelijk de vlag in het grote formaat 300 x 200 cm aan te schaffen.

Heeft u echter nog een ander formaat in gedachten? Geef dan uw gewenste formaat aan ons door! Dan kunnen we altijd kijken wat mogelijk is. U kunt ons bellen of neem online contact met ons op.

Meer lezen