Dorpsvlag Driesum

 19,50

    Heeft u vragen over onze vlaggen? Kijk dan op onze info-pagina.

 23,60 incl. BTW

Specificaties

Drukmethode:

Full-color

Materiaal:

Glanspolyester 115gr

Informatie over de vlag van Driesum

De vlag van Driesum is de dorpsvlag van het Friese dorpje Driesum (of Driezum). Het is niet bekend sinds wanneer deze precies in gebruik is. In ieder geval al voor het jaar 2000. Wel is bekend dat de vlag gebaseerd is op het bijbehorende dorpswapen welke dateert uit 1999. Op deze manier zijn ook de vlag van Eernewoude en de vlag van Engwierum tot stand gekomen.

Het vlagontwerp en de kleurstelling zijn geheel afgeleid van het Driesumer dorpswapen. De vlag wordt gevierendeeld door de aanwezigheid van vier naar elkaar gerichte oranje driehoeken. Deze refereren naar de vier wortels uit het wapenschild. De wortels symboliseren de wortelteelt in het dorp. Het zijn er vier omdat dit getal duidt op de vier wegen die in Driesum samenkomen. Het groene veld aan de mastzijde staat voor de weiden en houtwallen rondom het dorp. De gele kleur is een verwijzing naar de zandgrond en de zwarte kleur naar de kleigrond. Linksboven, in het kanton, is een witte roos opgenomen. Deze is ontleend aan het wapen van de familie Van Sytzama. Zij bewoonden vroeger de plaatselijke Rinsma State, een landhuis dat tussen Driesum en Oostwoud ligt.

Bijpassende wimpel

Naast de verschillende vlaggen kunt u hier ook de wimpel van Driesum kopen. Dit in verschillende formaten voor zowel mast als gevel.

Dorpsvlag Driesum bestellen?

U kunt een landen vlag, Nederlandse vlag, provinciale vlag, streekvlag, gemeente vlag of een stads- en dorpsvlag los bestellen of in combinatie met een wimpel en/of vlaggenmast. De vlaggen worden gemaakt van 3-draads 115 grams glanspolyester. Aan elke zijde wordt de vlag gezoomd.

Ander formaat nodig?

Dat kan! Wij kunnen deze vlag voor u omzetten in vele formaten. Zo kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om de vlag in het kleine formaat 30 x 20 cm te bestellen. Tevens is het mogelijk de vlag in het grote formaat 300 x 200 cm aan te schaffen.

Heeft u echter nog een ander formaat in gedachten? Geef dan uw gewenste formaat aan ons door! Dan kunnen we altijd kijken wat mogelijk is. U kunt ons bellen of neem online contact met ons op.

Meer lezen